actueel

Bevestigingsdienst
Op 27 mei heeft Campanella medewerking verleend aan de bevestigingsdienst van de nieuwe dominee van de Dorpskerk, Mark van Sandijk.
klik op foto
Vrijheid en Vrede
klik op foto
Het concert met als thema Vrijheid en Vrede op 21 april 2018 is een succes geworden. De uitvoeringen van de liederen, de begeleiding van de musici, de optredens van het Camelia Quartet: zonder uitzondering prachtig gedaan! Dit hebben we als koor zelf zo ervaren, maar zeker ook opgemaakt uit de reacties van het publiek. Bijna 150 mensen zaten in de Dorpskerk en ze waren bijna zonder uitzondering bijzonder lovend. Misschien hadden we nog iets meer mensen verwacht, maar er was deze avond ook concurrentie van een cabaretvoorstelling in het Kulturhus.

 

Natuurlijk hulde voor de koorleden en musici, maar zonder de bezielende leiding en volharding (wàt zijn er een puntjes op de i gezet!) van onze dirigent Henry Huisjes was het nooit zo mooi geworden.

 

Prachtig gezongen solo’s door onze eigen solisten Edith en Sandra (respectievelijk: Isle of Hope en Gabriella’s Song), de bijdragen van Lonne, lisa en Walther Pondman en Masha Galperina: heel mooi! Walther bracht nog extra kleur aan zijn optreden door een fiks blauw oog, waarbij we ons afvragen of sport en musiceren wel samen gaat (elleboogstoot bij het voetballen- muziek lezen met één oog is hem desondanks gelukt en zijn tenorpartij kende hij uit het hoofd).

 

De begeleiding van het voornoemde kwartet, aangevuld met violiste Emma van Haaren en Luko Hans op de piano gaf extra cachet aan de liederen. We kunnen met voldoening terugzien op dit optreden.
Nieuwe leden van harte welkom
In tegenstelling tot eerder uitgegeven informatie zijn nieuwe leden weer van harte welkom!
Kom eens kijken en eventueel alvast meezingen op de dinsdagavond van 20 tot 22 uur in Gebouw Irene. Als je je even meldt bij Ypie Sysling (zie ‘contact’) maken we een (voorlopige) muziekmap voor je klaar.

 

 

agenda 2018

  • 14 juli: Maestro in Kulturhus (met Dick) 20.00 uur
  • Eerste repetitie na zomervakantie: 4 sept.
  • 28 – 30 september: Kooruitje Berlijn
  • Zondag 25 november Gedachtenisdienst 09.30 uur
  • Zondag 16 december Lessons & Carols 19.00 uur
  • Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag 09.30 uur

contactgegevens

Ypie Sijsling